Tuesday, September 25, 2007

Soal Jawab Ramadhan : Pemakaian kanta lekap semasa berpuasa

Soalan: Bagaiman pula bagi orang yg memakai contact lense yg memasukkan cecair ke dalam matanya utk membasahkan mata. Adakah itu juga boleh
membatalkan puasa?


Jawab:
Tidak batal kerana tiga alasan (illat):


1. tujuan utk perubatan atau suatu keperluan harian yg dharuri

2. niat menitiskan cecair itu bukan menghilangkan haus (dahaga)

3. ia bukanlah jalan yg tabi'iy (normal) bagi kemasukan cecair itu.(Prof Qardhawi, Fatawa Mu'asirat, Syaikhul Islam Ibn Taymiyah, Majmu' Fatawa lil Syaikhul Islam; Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jld 3)

via emedia
No comments: